• My Account
Login or Sign Up

Human Resources

FSM Vakfı insan kaynakları misyonu; kurumun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere, gereken zaman ve mekanda, istenilen özellik, eğitim ve kariyer sahibi yetişmiş veya yetiştirilecek personel istihdamını gerçekleştirerek, organizasyonun merkezinde insanı gören, insan kaynağının hem maddi hem de manevi tatminini sağlamaya çalışan, bu yönde eğitim-geliştirme ve kariyer imkanı sağlayan, insani yardım konusunda uzman ve ehil kişileri bünyesinde barındırarak, personelinin ve gönüllülerinin sosyal, hukuki, kültürel, ahlaki açıdan örnek model olarak tanımlayan ve çalışmalarını bu yönde seferber edecek olan birimdir.

FSM Vakfı insan kaynakları vizyonu; Yeryüzünde değerler eğitim ve insani yardım çalışmalarını sürdüren, yaptığı çalışmalarda bilgi, yetenek, beceri ve ahlaki açıdan örnek olan, FSM Vakfı amaç ve misyonuna bağlı bilgi ve tecrübelerine başvurulacak insan kaynağı yetiştirmektir.

 

Çalışma İlkelerimiz

  • Öncü olmak
  • Toplumlar arası köprü olmak
  • Hakem olmak
  • Mazlumun sesi olmak
  • Emaneti en uygun şekilde kullanmak
  • Şeffaf olmak
  • Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak