• My Account
Login or Sign Up

About Us

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 2018 yılında İstanbul’da kuruldu.

Vakfımız, ülkemizin şanlı ecdadımızla olan bağlarını güçlendirmek; birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru içerisinde ülkemize ve insanlara fayda sağlamak üzere gönüllü eğitimci ve hayırseverlerin bir araya gelerek kurduğu gönüllük esasına dayanan bir oluşumdur.

Vakfımızın hedefi, hadisle övülen Fatih Sultan Mehmed Han’ı örnek alarak onun eğitimde uyguladığı medrese metodunu yeniden ihya ederek Fatih’ler, Akşemseddin’ler, Ali Kuşçu’lar, Molla Gürani’ler ve Muslihiddin Efendi’ler gibi zatlar yetiştirmektir.

Amacımız ecdadımızın geçmişte kurduğu külliye ve medrese kültürünü yeniden ihya edip gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu kültürü yaygınlaştırıp hem manevi ilimlerde hem de dünyevi ilimlerde sağlam, güvenilir, bilgili, şuurlu, adaletli, dinini, ceddini, vatanını, bayrağını, ülkesini seven, terörden beri olan ehil gençler, gönül eri eğitimciler ve büyük alimler yetiştirmek, doğru kaynaklardan her türlü ilmî araştırmaları yapıp yaymak, destek olmak, teşvik etmek ve milli, manevi, ahlâkî, ve örfî gelişimler için her türlü destekte bulunmak, bu istikamette eğitim kurumları kurmak, eğitim gören kişilere maddi ve manevi destek sağlayarak onları toplumumuza faydalı bireyler haline getirmek ve bu amaç doğrultusunda Medrese, Kur’an Kursları, Dil Kursu merkezleri, kreş, ana okulu, ortaöğretim, yükseköğretim ve üniversite kurumları kurup işletmektir. Vakfımızın ilmî anlamda temel çizgisi Kur’ân, sünnet ışığında Ehl-i Sünnet vel Cemâat çizgisidir.

Çizgimiz ve yolumuz , sahâbelerin, tabiinlerin ve tebe-i tabiinlerin yolundan giden İmam Ebu Hanîfe, İmam Şafiî, İmam Mâlik, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Mâturîdî, İmam Eş’âri, Şeyh Abdulkadir Geylan’i, Şeyh Nakşibendî, İmam Ahmed er Rifâî hadisle övülen Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürânî, Akşemseddin, Ali Kuşcu gibi zevatların izini takip etmektir.

Yüzyıllarca dünyada Müslümanlar’a ve insanlara adaletle hizmet etmiş güzide ceddimizin uyguladığı eğitim metodu ve yöntemleriyle, talebe yetiştirip insanlığa hizmet etmektir. Bu vesileyle yeni kurulan vakfımız eğitimli bireyler yetiştirmek için çalışmalara başladı ve ilk olarak Yozgat / Sorgun’da Mehmet Şakir Efendi Külliyesin’de eski usul Osmanlı medresemizi faaliyete geçirdik.

Diğer bir projemiz ise mütevelli heyetimizde bulunan, işadamı Mehmet Aydın tarafından vakfımıza İstanbul’da bağışlanan, 53 dönüm arazi içerisinde 5 bin öğrenci kapasiteli eski usul Osmanlı medresesinin de içinde olacağı Fatih Sultan Mehmet Han külliyesi “Mehmet Aydın Medresesi”ni inşa etmektir. Bunlardan başka vakfımız, insanlığa fayda sağlayacak her türlü hayır projeleriyle hizmetlerine devam edecektir.

Vakfımız, halkımız ve siz hayırseverlerin yardımlarıyla yeni medrese alanları açarak birçok öğrenciye eğitim imkanı sağlayabilir.

Bu noktada Allâh rızası için yapacağınız maddi ve manevi her türlü desteğin milletimize ve insanlığa faydalar sağlayacağını temenni ederiz.

Allâh’u Teâlâ’dan bizleri bu hayırlı yolda muvaffak etmesini dileriz.

Rabbimiz; Vatanımızı, Milletimizi ve tüm inananları birlik beraberlik şuuru içinde yaşayıp ebedi ahiret hayatına en güzel şekilde hazırlanan kullardan eylesin. Âmîn.

 

Mütevelli Heyeti Adına
COŞKUN ŞAHİN / Vakıf Başkanı

- - -

VİZYONUMUZ

İlmi; en duru haliyle 7’den 77’ye herkese ulaştırmak. veya Vizyonumuz İlmi Ehl- Sünnet’in, dosdoğru bakış açısını kendine düstur edinerek, herkese hakkı ulaştırmak. ihtiyaçlı olanlar kadar ihtiyaç karşılayanların varlığına inanıp buna aracı olmak. Yapılan her ameli Allâh’ın rızası dışına çıkmadan, riyadan uzak, en halis niyetle yapılmasının fayda getireceği inancını benimsemek, benimsetmek.

 

MİSYONUMUZ

Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimize uzanan bir el olmak. Atalarımızın tescillemiş usulü ile din ilminin yanısıra dünya ilimlerini öğretip yaratılış gayesini unutmamış nesiller yetiştirmek. Dinimizin Zekât ve sadaka gibi amellerinin kurallarınca yerine ulaşmasını sağlamak.