• My Account
Login or Sign Up

Zakat - Fitra

Zekatlarınızı yetimlere, hafızlık talebelerine, Türkiye’mizde ve 20 ülkede ihtiyaç sahibi mazlumlara ulaştırıyoruz.

Zekat, malımızdan ihtiyaç sahibinin hakkını vermek, onların sıkıntısını gidermektir. Zekat Allâh’nın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmektir. Zekat paylaşmak ve yardımlaşmaktır.

Zekat temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra üzerinden 1 yıl geçmiş olan malın nisab (1/40) miktarınca ihtiyacı olan müminlerle paylaşılmasıdır.

Zekatlarınızı başta yetim ve Türkiye genelinde giderlerini üstlendiğimiz 10bine yakın hafızlık talebesine ve salgın süreciyle birlikte sıkıntı yaşayan ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ve 4 kıta 20 ülkede yolumuzu gözleyen mazlum kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

FSM Vakfı olarak zekatlarınızın ve bağışlarınızın ülkemizdeki ve dünyanın dört bir tarafındaki hafız talebelere, yetim ve ailelerine, bakıma muhtaç yaşlılara, savaş mağduru ve mazlum ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmasına vesile oluyoruz. “Geçmişten Geleceğe Bir Köprü” diyerek çıktığımız bu iyilik yolculuğuna desteklerinizle milyonlarca kardeşimizin kalplerine dokunalım, yolumuzu gözleyenlere umut, derdi olanlara derman olalım.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir. (Tevbe Sûresi, 60. Âyet) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimselerdir.

Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat vermek için belirli bir zaman esas kılınmamıştır. Allâh rızası için bu ibadeti gerçekleştirmek isteyen kişi, istediği bir zamanda zekatını verebilir. Ramazan ayı yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olduğu için genelde İslam alemi bu ayda zekatını vermeyi tercih eder.

Share on Social Media